INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

25 Dhjetor 2020 – Kontrata Kolektive Fier

Si nje dhurate per festen e Krishtelindjeve per punonjesit e Kompanise se Fasonerise “Picari” shpk, Federata e Sindikateve te Punonjesve te Tekstilit, Fasonerive dhe Artizanatit nenshkruan Kontraten Kolektive te punes.

Kontrata Kolektive e punes, me kompaninë “Picari” shpk, Patos, do te sherbeje si nje kushtetute ne doren e punonjesve duke garantuar institucionalisht mardhenie pune, siguri ne pune, shendet te garantuar ne pune, paga e shperblime dinjitoze etj.

Krahas punes se palodhur te Sekretares se Pergjithshme te Federates Sindikale te Tekstilit, Fasonerive, dhe Artizanatit, Znj.Suzana Lulaj nje kontribut per negocimin dhe nenshkrimin e kesaj kontrate kolektive dhane dhe Znj. Anisa Subashi Zv. Presidente e KSSH-se dhe Z. Rrapo Isufaj, Kordinator Rajonal i KSSH-se per qarkun Fier.

#KSSH

#tradeunion

#collectiveagreement #bargain

#handcraft

#FSPTKSHASH

#ksshfasoneri

#rights

Share