INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

2 Dhjetor 2020 – OKB me Shoqerine Civile

Takim konsultimi i rendesishem i Ekipit te Kombeve te Bashkuara per Shqiperine me shoqerine civile dhe sindikatat per te pergatitur  strategjine e re :  “Zhvillimi i  Kornizes se bashkepunimit te Zhvillimit te Qendrueshem  te  Kombeve te Bashkuara per periudhen 2022-2026 per Shqiperine”. Ne perputhje me Agjenden 2030 per Zhvillim te Qendrueshem dhe 17 SDG.

KSSH u perfaqesua nga Presidenti i KSSH-se Z. Kol Nikollaj dhe Znj. Anisa Subashi Zv. Presidente e KSSH-se.

Share