INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Aktivitet i përbashkët i ETUC dhe “Grupit të puntorëve” i EESC , Bruksel 14 Maj 2024.!

Sot u zhvillua një takim i rëndësishëm i përbashkët i ETUC dhe “Grupit të puntorëve” të EESC në variant hibrid. Tematika e diskutuar ishte ” Sigurimi i një marveshje të drejtë për puntorët dhe progresi social në axhentën strategjike 2024-2029 të Këshillit Europian ”
Ky takim u ndoç nga Presidenti i KSSH ,Z.Kol Nikollaj dhe Z.Neshat Zeneli në variantin on line.
Takimin e përshëndeti Presidenti i EESC Z.Oliver Ropke dhe Sekretarja e Përgjithëshme e ETUC Znj.Esther Lynch. Të cilët theksuan prioritetet sindikale europiane në funksion të diskutimit të Këshillit Europian mbi Axhentën Strategjike Eurropiane 2024-2029″
Ndërsa ish.Kryeministri Portugez Z.Antonio Costa foli dhe shpjegoj modelin social të suksesshëm të Portugalisë.

Share