INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

rajnim I FES Tirana “Anketimet, instrument I punës sindikaliste

Fondacioni Friedrich Ebert me zyrë në Tiranë organizoi në Durrës një trajnimi mbi anketimet si mjet që mund të përdoret nga Sindikata, për çfarëdo qëllimi, për të përmirësuar punën e tyre, lidhja e tyre me demokracinë, sondazhet që ekzistojnë, pyetjet e sakta që duhet të bëhen për të marë informacionin e duhur, vlerësimi dhe përdorimi ibtyre I duhur në.kompani në interes së përmirësimit të punës dhe shërbimeve të sindikatës, etj.
Në këtë aktivitet trajnues ishin 2 ekspertë gjermanë, nga Sindikata Ver.di e Gjermanisë, të cilët thanë informacion rreth çfarë janë anketimet, për çfarë përdoren, sollën eksperiencën e sindikatës së tyre në përdorurimin e anketimeve, problemet qe mund te lindnin gjate rrugës për pjesën e antarëve aktive ose të gatshëm për të dalë realisht në protestë për të kërkuar të drejtat e tyre dhe përfitime mbi çka kanë ligjërisht dhe gjithashtu problematikat e mos ngritjes pavarësisht se në anketimet niveli del më I lartë se sa ata që I bashkohen aksioneve sindikal.
Gjithashtu u organizuan dhe punë në grup për të rritur përmirësim e aftësive të pjesëmarrësve për bërjen e anketimet, formulimin, pyetjet, etj.
Në këtë aktivitet kishte pjesëmarrës nga KSSH për të përmirësuar punën, shërbimet, si dhe rritjen e aftësive të KSSH në këtë fushë.

Share