INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Federata e Sindikatave të Punonjësve te Shëndetësisë së Shqipërisë, anëtare e KSSH-së, nënshkruan Kontratën Kolektive të Punës me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Një tjetër arritje e Federatës së Sindikatave të Punonjesve te Shëndetësisë së Shqipërisë, anëtare e KSSH-së, është shënuar këto ditë me nënshkrimin e Kontratës Kolektive të Punës me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Në ambjentet e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor është firmosur Kontrata Kolektive e Punës, ndërmjet Drejtoreshës, Znj. Rudina Degjoni dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Federatës, Z. Petrit Frangu.

Share