INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

22 Shkurt 2021 – Presidenca Ekzekutive e KSSH

Presidenca Ekzekutive e KSSH-se, ne mbledhjen e radhes, sot analizoi buxhetin financiar te vitit 2020 dhe miratoj projekt-buxhetin e KSSH-se per vitin 2021.

Krahas kesaj u miratua edhe agjenda e aktivitetit sindikal te KSSH-se per vitin 2021, si dhe struktura ekzekutive dhe organigrama e te gjithe strukturave sindikale te KSSH.

Presidenca Ekzekutive analizoi situaten e krijuar ne QE te KSSH nga disa veprime antistatutore te ish drejtueses se saj, dhe miratoi vendimet e marra nga Bordi Drejtues i QE te KSSH per normalizimin dhe kthimin ne normalitet te menaxhimit e drejtimit te kesaj qendre te themeluar dhe te kredituar nga KSSH.

#ksshorgdemokratike

#ksshsindikateeshekullit21

Share