INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

17 Qershor 2021, Projekti “Qasje në Drejtësi për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës përmes Ndërmjetësimit dhe Pajtimit”

Tirane 17.06.2021. ILO – Qeveria Suedeze
Projekti “Qasje në Drejtësi për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës përmes Ndërmjetësimit dhe Pajtimit”
Autorë: Prof. Eralda Methasani, z.Sylvain Baffi, ITCILO- Torino, zj. Cristina Mihes, ILO DWT Budapest.
“Manuali për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Ndërmarrje” u vjen në ndihmë punonjësve dhe punëdhënësve e administratorëve të tyre për të zhvilluar kulturën e dialogut të informuar mes tyre në ndërmarrje.
Share