Pranë Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë funksionon Rrjeti i Pensionistëve.

Kordinator: Z. Ferit Duka