Pranë Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë funksionon Rrjeti i Grave.

Znj. Besiana Mile