[dt_sc_accordion style=”frame” framed_accordion_type=”type2″][dt_sc_accordion_tab title=”Rrjeti i Eksperteve Ekonomikë”]

Pranë Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë funksionon Rrjeti i Ekspertëve Ekonomikë.

Kordinator është z. Kujtim Myrtaj

[/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Rrjeti i Mbrojtjes Ligjore”]

Pranë Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë funksionon Rrjeti i Mbrojtjes Ligjore. Ky rrjet përbëhet nga Juristi i KSSH dhe përfaqësues të KSSH në qarqe e rrethe.

Mrs. Albana Llapi

[/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Rrjeti i pensionisteve”]

Pranë Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë funksionon Rrjeti i Pensionistëve.

Kordinator: Z. Ferit Duka

[/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Rrjeti i Grave”]

Pranë Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë funksionon Rrjeti i Grave.

Znj. Besiana Mile

[/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Rrjeti i te rinjve”]

Në Konfederatën e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH) është ngritur dhe funksionon Rrjeti i të Rinjve. Çdo Federatë në përberje të KSSH, ka të organizuar Rrjetin e të Rinjëve të saj. Këta të rinj përbëjnë Rrjetin e të Rinjve të KSSH.

Kordinator i Rrjetit të Rinjve: Z. Ardit Vranici

[/dt_sc_accordion_tab][/dt_sc_accordion]