PRESIDENCA EKZEKUTIVE E KSSH

Kol Nikollaj

President i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë

Anisa Subashi

Zëvendës Presidente e KSSH

Hajdar Kanani

Sekretar Organizativ i KSSH

Taf Koleci

Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Industrisë

Zuzana Lulaj

Sekretare e Përgjithshme e Federates së Tekstileve”

Hajrush Collaku

Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Arsimit

Jona Vina

Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Bujqësisë, Blegtorisë

Tonin Gjinaj

Sekretar i Përgjithshëm i Federates së Punonjësve të Transportit

Petrit Frangu

Sekretar i Përgjithshem i Federatës së Shëndetesisë

Nikoll Doci

Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Tregtisë

Aleksander Dodani

Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Ndërtimit

Shërbimet Policore

Federata e Shërbimeve Policore

Administrata Publike

Federata e Administratës Publike

Aida Llazani

Drejtore Qendra Ekonomike KSSH

Besiana Mile

Kordinatore e Rrjetit të Grave

Ardit Vranici

Kordinator i rrjetit të Rinjve

Ferit Duka

Kordinator i Rrjetit të Pensionistëve

Anisa Subashi

Qendra Sindikale e KSSH

Leonora Cino

Komisioni i Financës Auditit

Albana Llapi

Komisioni i Statutit

Nikoll Doci

Departamenti i Organizimit dhe Burimeve Njerëzore

Na kontaktoni

Tel/Fax: +355 42477284

Mob: +355 682047583

Sheshi “Garibaldi”, Rr. “Shaban Bardhoshi”, Nj. Bashkiake Nr.6, Nd. 2, Kodi Postar 1027, Kombinat, Tiranë, Albania