Organizimi

KSSH perbehet nga 8 Federata Sindikale

  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit, Edukimit dhe Shkencës.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Shqipërisë.
  • Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Shqipërisë.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit dhe Administrates Publike.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Ushqimit, Pylltarisë dhe Ambjentit.
  • Federata e Sindikatave të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare e Turizmit.

ORGANIZIMI

PRESIDENCA EKZEKUTIVE E KSSH

Anisa Subashi

Zevendes Presidente e KSSH

Kol Nikollaj

President i Konfederates se Sindikatave te Shqiperise

Hajdar Kanani

Sekretar Organizativ i KSSH

Taf Koleci

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Industrise

Zuzana Lulaj

Sekretare e Përgjithshme e Federates së Tekstileve

Hajrush Collaku

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Arsimit

Jona Vina

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Bujqësisë, Blegtorisë

Tonin Gjinaj

Sekretar i Përgjithshëm i Federates së Punonjësve të Transportit

Petrit Frangu

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Shendetesise

Nikoll Doci

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Tregtise

Aleksander Dodani

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Ndertimit

Sherbimet Policore

Federata e Sherbimeve Policore

Administrata Publike

Federata e Administrates Publike

Aida Llazani

Drejtore Qendra Ekonomike KSSH

Besiana Mile

Kordinatore e Rrjetit te Grave

Ardit Vranici

Kordinator i rrjetit te Rinjve

Ferit Duka

Kordinator i Rrjetit të Pensionistëve

Qendra Sindikale e KSSH

Anisa Subashi Qendra Sindikale e KSSH

Leonora Cino

Komisioni i Finances Auditit

Albana Llapi

Komisioni i Statutit

Departamenti i Burimeve Njerezore

Nikoll Doci Departamenti i Organizimit dhe Burimeve Njerezore
Na kontaktoni
Tel/Fax: +355 42477284
Mob: +355 682047583
Vendndodhja
Sheshi “Garibaldi”, Rr. “Shaban Bardhoshi”, Nj. Bashkiake Nr.6, Nd. 2, Kodi Postar 1027, Kombinat, Tiranë, Albania