Organizimi

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë sot është organizata sindikale më e madhe dhe më e organizuara në Shqipëri. Tashmë KSSH funksionon si një familje e madhe sociale dhe shoqërore e cila po mbush tre dekata jetë, jetë kjo mjaft e vrullshme dhe e fuqishme. Sot KSSH e ka kaluar stadin e adolishencës së saj dhe është në kulmin e pjekurisë, të aktivitetit dhe produktivitetit të saj. Mosha jonë gati 30 vjecare na ka mësuar dhe forcuar që ne të orientohemi qartë në shoqërinë pluraliste dhe në ekonominë e tregut. Orientimi strategjik dhe politik i KSSH-së në këto vite ka qënë i qartë. Ne jemi bashkuar, integruar dhe përfshirë në forcat që mbështesin dhe po kryejnë transformimin demokratik të shoqërisë sonë post-komuniste. Gjatë kësaj periudhe ne u bëmë aktorë të rëndësishëm institucional, bëmë legjitime kërkesat tona social-ekonomike në përmbushje të misionit tonë fisnik si mbrojtësja reale e interesave social-ekonomike të puntorisë shqiptare. Këto kërkesa vazhdimisht janë shoqëruar me misione e veprimtari konkrete të lëvizjes sindikale. Ne në këto vite synuam dhe arritëm ta përdorim debatin, konsensusin, dialogun social dhe civil në funksion të zbutjes dhe amortizimit të efektit të reformave politike, ekonomike dhe sociale me qëllimin e mirë dhe të vetëm që ato të kryheshin me sa më pak dhimbje e pasoja për anëtarët tanë, komunitetin dhe shoqërinë në përgjithësi.

Lexo me shume
6

Kongrese

8

Federata

115000

Anetare

12

Qarqe

Aktivitete

AKTIVITETE TE FUNDIT

No Posts Found in Category 56

PRESIDENCA EKZEKUTIVE E KSSH

Anisa Subashi

Zevendes Presidente e KSSH

Kol Nikollaj

President i Konfederates se Sindikatave te Shqiperise

Hajdar Kanani

Sekretar Organizativ i KSSH

Taf Koleci

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Industrise

Zuzana Lulaj

Sekretare e Përgjithshme e Federates së Tekstileve

Hajrush Collaku

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Arsimit

Jona Vina

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Bujqësisë, Blegtorisë

Tonin Gjinaj

Sekretar i Përgjithshëm i Federates së Punonjësve të Transportit

Petrit Frangu

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Shendetesise

Nikoll Doci

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Tregtise

Aleksander Dodani

Sekretar i Pergjithshem i Federates se Ndertimit

Sherbimet Policore

Federata e Sherbimeve Policore

Administrata Publike

Federata e Administrates Publike

Aida Llazani

Drejtore Qendra Ekonomike KSSH

Besiana Mile

Kordinatore e Rrjetit te Grave

Ardit Vranici

Kordinator i rrjetit te Rinjve

Ferit Duka

Kordinator i Rrjetit të Pensionistëve

Qendra Sindikale e KSSH

Anisa Subashi Qendra Sindikale e KSSH

Leonora Cino

Komisioni i Finances Auditit

Albana Llapi

Komisioni i Statutit

Departamenti i Burimeve Njerezore

Nikoll Doci Departamenti i Organizimit dhe Burimeve Njerezore
Na kontaktoni
Tel/Fax: +355 42477284
Mob: +355 682047583
Vendndodhja
Sheshi “Garibaldi”, Rr. “Shaban Bardhoshi”, Nj. Bashkiake Nr.6, Nd. 2, Kodi Postar 1027, Kombinat, Tiranë, Albania