Federata e Sindikatave te Punonjësve te Arsimit Edukimit dhe Shkencës te Shqipërisë (Anëtare e KSSH)

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

  • Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences
  • Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar

 

KONTAKT

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Elektro-Energjitikës
 • Organizata Sindikale e e Punonjësve të Industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të mineraleve metalorë dhe jo metalorë (miniera, metalurgji, etj.)
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të naftës dhe të gazit: nxjerre, përpunim, tregtim
 •  Organizata Sindikale e Punonjësve të Industrisë së lehtë metal-mekanike, prodhuese dhe përpunuese

KONTAKT

Sekretar I Përgjithshëm

Z. Taf Koleci

Mobile: +355 68 21 44 041

Email: [email protected][email protected]

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shëndetësisë të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve në shërbimin spitalor, parësor dhe ambulatory
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit Stomatollogjik
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit Farmaceutik
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit të infrastrukturës shëndetësore (urgjenca, lavanteri, guzhina, Administrata, etj)

KONTAKT

Sekretari i Përgjithshëm:

Z. Petrit Frangu

Mobile: +355 69 21 47 965

Email: [email protected][email protected]

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Transportit: Rrugor, Hekurudhor, Detar, Ajror, Shërbimet mbështetëse ndihmëse
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Postë-Telekomunikacionit: Posta, Telekomi, Telefonia, Telepuna, call center, etj

 

KONTAKT

Sekretar i Përgjithshëm

Z. Tonin Gjinaj

Mobile: +355 69 209 4640

Email[email protected][email protected]

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit, Zhvillimit Urban, Administratës Publike dhe Shërbimeve Policore të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Ndërtimit dhe Përpunimit të Drurit dhe Infrastrukturës Rrugore
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Administratës publike.
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të shërbimeve Publike: Ujësjellësa, Pastrim Gjelberim
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimev Policore: Të gjitha llojet e policies

 

KONTAKT

Sekretar i Përgjithshëm:

Z. Kujtim Myrtaj

Mobile: +355 68 22 74 068

Email: [email protected][email protected]

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Lehtë, Artizanale dhe Agropërpunuese

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve, lëkurë këpucës
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të të Shërbimeve Artizanale (berber, parukier, rrobaqepës, këpucari, ngjyrosje, etj.)
 • Organizata Sindikale e Punonjësve Industrisë Agropërpunuese

 

KONTAKT

Sekretare e Përgjithshme:

Znj. Suzana Lulaj

Mobile: +355 69 788 0074

Email: [email protected][email protected]

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Blegtorisë, Pylltarisë dhe Peshkimit të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të bujqësisë
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të blegtorisë
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të pylltarisë
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Peshkimit

KONTAKT

Sekretare e Përgjithshme:

Znj. Jona Vina

Mobile: +355 69 89 58 074

Email: [email protected][email protected]

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare dhe Turizmit të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Tregtisë: Shumicë, Pakicë, Tregje, Institucione Finaciare
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Turizmit (hoteleri, restorante, agjensi)
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Sistemit Bankar
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Sistemit të Sigurimeve dhe Siguracioneve.

KONTAKT

Sekretar i Përgjithshëm:

Z. Nikoll Doci

Telefon: +355 4 247 7285

Email: [email protected]