Dokumenta të kongresit të 5

  1. Rezolutat e Kongresit të 5 të KSSH, “Barazia Gjinore dhe Integrimi Moshor      Shkarko
  2. Rezolutat e Kongresit të 5 të KSSH        Shkarko
  3. Statuti i KSSH miratuar në Kongresin e V        Shkarko

Foto nga Aktiviteti
Video nga Aktiviteti