Aktivitete te fundit

12 Korrik 2021 – Takimi rajonal i nivelit të lartë mbi lancimin e Revistës Ndërkombëtare të Kërkimit të Punës me temë: COVID-19 dhe Rimëkëmbja: “Roli i Sindikatave në Ndërtimin e një ecje përpara të mirë”.

Po zhvillohet takimi rajonal i nivelit të lartë mbi lancimin e Revistës Ndërkombëtare të Kërkimit të Punës me temë: COVID-19 dhe Rimëkëmbja: “Roli i Sindikatave në Ndërtimin e një ecje përpara të mirë”. Nga KSSH , takimi po ndicet nga Z.Kol Nikollaj ,President i KSSH-se , dhe Znj.Anisa Subashi...

Me shume...

9 Korrik 2021 Konferenca e Palëve të Interesit BE-Ballkan Perëndimor për Punësimin dhe Çështjet Sociale.

9 Korrik 2021.E organizuar nga Komisioni Europian , zhvilloi punimet on-line Konferenca e Palëve të Interesit BE-Ballkan Perëndimor për Punësimin dhe Çështjet Sociale. Kjo konference i zhvilloj punimet ne vijimsi te Takimit te Dytë Ministror të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor për Punësimin dhe Çështjet Sociale, që u mbajt...

Me shume...

9 Korrik 2021, Projekti i ILO-s dhe UNCHR “Lehtësimi i mundësive për punësim të refugjatëve dhe azilkërkuesve”

9 Korrik 2021, Tiranë Në kuadër të Projektit të ILO-s  dhe UNCHR “Lehtësimi i mundësive për punësim të refugjatëve dhe azilkërkuesve” u zhvillua takimi me partnerët e këtij projekti me qëllim:  Prezantimi i raportit “Rrugët e integrimit në tregun e punës për migrantët humanitarë në Shqipëri – Situata aktuale...

Me shume...

7 korrik 2021- Dita e Ndërmjetësimit.

7 korrik-Dita  e Ndërmjetësimit. ILO MFEAKP Sweden Në Ditën  të Ndërmjetësimit, përfunduam me sukses dy trajnimet tre ditore të:  Rrjetit Shtetëror të Ndërmjetësve, dhe  Zyrave Rajonale trepalëshe të Pajtimit. Me ekspertët e Qendrës Ndërkombëtare të Trajnimeve të ILO në Torino, me Zj. Cristina Mihes, specialiste e larte e ILO...

Me shume...

7 Korrik 2021, Tiranë Projekti i Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe Platforma e Punësimit dhe Çështjeve Sociale 2 (ESAP 2)

7 Korrik 2021, Tiranë Projekti i Organizatës Ndërkombëtare të Punës  (ILO) dhe Platforma e Punësimit dhe Çështjeve Sociale 2 (ESAP 2) e financuar nga Bashkimi Evropian organizuan workshopin rajonal mbi “Situatën e Bisedimeve Kolektive në Ballkanin Perëndimor: Shtytja për Ndryshim”, duke mbledhur së bashku institucionet trepalëshe dhe partnerët socialë...

Me shume...

5 korrik  Takim teknik trepalësh mbi indikatorët e performancës së forumeve kombëtare të dialogut social.

 Takim teknik trepalësh mbi indikatorët e performancës së forumeve kombëtare të dialogut social.  Me përfaqësues trepalësh të Këshillit Kombëtar të Punës (KKP)  në Shqipëri dhe Këshillit Ekonomik Social (KES)  në Kosovë. Projekti Rajonal “Employnent & Social Affairs Platform-II” nën drejtimin teknik të Zj. Ada Huibregtse, ILO CTA. Hotel Plaza,...

Me shume...

29 Qershor 2021, Trajnim i Rrjetit Kombëtar të Ndërmjetësve të Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës.

Trajnim i Rrjetit Kombëtar të Ndërmjetësve të Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës. Ndërmjetësit Shtetërorë janë punonjës në Drejtoritë Rajonale të Punësimit (AKPA). Ata po trajnohen për të dhënë shërbime ndërmjetësimi SHPEJT, FALAS dhe PROFESIONALISHT, për palët në konflikt në punë, nga ekspertë të ITC ILO , z. Malcolm Currie,...

Me shume...

28-30.06.2021, Durrës  Ndërmjetësimi dhe pajtimi i mosmarrëveshjeve të punës

28-30.06.2021, Durrës  Ndërmjetësimi dhe pajtimi i mosmarrëveshjeve të punës Qendra Ndërkombëtare e Trajnimeve të ILO-s – ITC-ILO dhe Zyra e ILO në Tiranë kanë pregatitur një program për trajnimin dhe çertifikimin e aftësive në fushën e ndërmjetësimit dhe pajtimit për ndërmjetësit shtetërorë dhe anëtarët e zyrave të shtetërore të...

Me shume...

20 Qershor 2021, Projekti “Qasje në Drejtësi për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës përmes Ndërmjetësimit dhe Pajtimit”.

Projekti “Qasje në Drejtësi për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës përmes Ndërmjetësimit dhe Pajtimit”. Trajtimi në gjenezë i konflikteve në ndërmarrje përmes informimit mbi të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësve dhe punëmarrësve dhe ngritjes së platformave aktive të dialogut  në nivel ndërmarrje, mundëson një klimë të shëndetshme,...

Me shume...

20 Maj 2021 – ILO Takimi rajonal i Këshillave Kombëtarë të Punës të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

20.05.2021 ILO Takimi rajonal i Këshillave Kombëtarë të Punës të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nxitja e një dialogu efektiv social trepalësh, identifikimi dhe shkëmbimi i formave dhe mjeteve efektive për këtë qëllim etj., ishin objekti i diskutimit të përfaqësuesve të Ministrive të Punës, sindikatave dhe organizatave të biznesit/punëdhënësve nga...

Me shume...

17 Qershor 2021, Mbi 2000 çështje të mosmarrëveshjeve në punë u paraqitën për shqyrtim në gjykatat shqiptare në 2019.

Mbi 2000 çështje të mosmarrëveshjeve në punë u paraqitën për shqyrtim në gjykatat shqiptare në 2019. Mosmarrëveshjet janë bashkëudhëtarët tanë në familje, shoqëri dhe në vendin e punës, ku kalojmë mbi 30% të kohës. Ndërsa debati duhet inkurajuar si burim zhvillimi idesh dhe zgjidhjesh, përshkallëzimi i tij krijon kosto...

Me shume...

17 Qershor 2021, Projekti “Qasje në Drejtësi për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës përmes Ndërmjetësimit dhe Pajtimit”

Tirane 17.06.2021. ILO – Qeveria Suedeze Projekti “Qasje në Drejtësi për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Vendin e Punës përmes Ndërmjetësimit dhe Pajtimit” Autorë: Prof. Eralda Methasani, z.Sylvain Baffi, ITCILO- Torino, zj. Cristina Mihes, ILO DWT Budapest. “Manuali për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Ndërmarrje” u vjen në ndihmë punonjësve dhe...

Me shume...

14 Qershor FSPBUPASH ka marrë pjesë në Dialogun Kombëtar të Shqipërisë mbi Sistemin e Ushqimit të Qëndrueshëm,

Me ftesë të Zv. Ministres të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Znj. Ermira Gjeci, FSPBUPASH ka marrë pjesë në Dialogun Kombëtar të Shqipërisë mbi Sistemin e Ushqimit të Qëndrueshëm, i cili u mbajt online përmes platformës Zoom. Dialogu i shërben axhendës 2030, nëpërmjet të cilës synohet qëndrushëmëria e ushqimeve të...

Me shume...

9 Qershor 2021 – Konfederata e Sindikatave te Shqiperise , solidarizohet dhe mbeshtet gazetaret ne kerkesat e tyre

Konfederata e Sindikatave te Shqiperise , solidarizohet dhe mbeshtet gazetaret ne kerkesat e tyre legjitime dhe profesionale per pjesmarrje fizike ne degjesat dhe ndjekjen e punimeve te komisioneve dhe grupeve parlamentare. KSSH bashkohet me zerin e gazetareve se vendime dhe rregulla te tilla te njeaneshme te vendosura arbitrarisht nga...

Me shume...

8 Qershor 2021 – Solidaritet Nderkombetar per punonjesit e H/Centraleve Ulez -Shkopet

Solidaritet Nderkombetar per punonjesit e H/Centraleve Ulez -Shkopet. Konfederata Boterore e Sindikatave ITUC dhe Konfederata Europiane e Sindikatave ETUC , si rralle ndonjehere te dyja se bashku i drejtohen Qeverise Shqiptare dhe Kryeministrit Rama per nderhyrje te menjehereshme per zgjidhjen pacesisht te konfliktit kolektiv ndermjet FSPI ,antare e KSSH-se...

Me shume...

4 Qershor 2021, Strukturat Sindikale Nderkombetare ne mbeshteje dhe solidarizim me punonjesit e H/C Ules-Shkopet.

Strukturat Sindikale Nderkombetare ne mbeshteje dhe solidarizim me punonjesit e H/C Ules-Shkopet. Sindikatat Boterore dhe Evropiane, i kane shkruar nje Leter Kryeministrit te Shqiperise, Z. Edi Rama ku i kerkojne te nderhyje dhe te ktheje ne pune punonjesit e pushuar padrejtesisht nga kompania Kurum International sh.a. Sindikata Globale dhe...

Me shume...

4 Qershor 2021 “Recurrent Discussion Committee: Social Security”.

04.06.2021 on “Recurrent Discussion Committee: Social Security”. Vazhdon Takimi i Komitetit që mbledh së bashku Përfaqësuesit e Organizatave të Punëtorëve (Konfederatat Sindikale), Organzatat e Punëdhënësve dhe Qeveritë në diskutimet pas mbledhjeve të secilit grup, ku dhe raportimet dhe kërkesat shtrohen për diskutime nga të.3 palët. Duke folur Nënkryetari i...

Me shume...

4 Qershor 2021 – Takimi i Grupit të Punëtorëve (Konfederatave Sindikale) mbi “Komitetin e Diskutimit të Mbrojtjes Sociale

04.06.2021 Takimi i Grupit të Punëtorëve (Konfederatave Sindikale) mbi “Komitetin e Diskutimit të Mbrojtjes Sociale – Recurrent Discussion Committee: Social Protection”. Përcaktohet grupi i përfaqësuesve të Grupit të Punëtorëve që do të meren me draftimin e dokumentit – 8 përfaqësues, si dhe mundësi për të marë pjesë si vëzhgues...

Me shume...

3 Qershor 2021 – “Recurrent Discussion Committee: Social Security”.

03.06.2021 on “Recurrent Discussion Committee: Social Security”. Takimi i Komitetit që mbledh së bashku Përfaqësuesit e Organizatave të Punëtorëve (Konfederatat Sindikale), Organzatat e Punëdhënësve dhe Qeveritë në diskutimet pas mbledhjeve të secilit grup, ku dhe raportimet dhe kërkesat shtrohen për diskutime nga të 3 palët. Siguria Sociale dhe mbrojtja...

Me shume...