Latest Activities

Konferenca Afat-Mesme e IndustriAll Europa

Znj. Suzana Lulaj, Sekretarja e Përgjithshme e Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale të Shqipërisë, FSPTKSHASH po mer pjesë në

Read More »
Latest Activities

Konferenca Afat-Mesme e IndustriAll Europa

Znj. Suzana Lulaj, Sekretarja e Përgjithshme e Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale të Shqipërisë, FSPTKSHASH po mer pjesë në

Read More »
Latest Activities

Kongresi i 15-të dhe 50 vjetori i ETUC

Kongresi i 15-të Konfederatës së Sindikatave Evropiane (ETUC) ku rreth 600 delegatë të sindikatave kombëtare, nga rreth 93 organizatave kombëtare sindikaliste nga 41 vende evropiane,

Read More »
Latest Activities

23.05.2023 – Tiranë

Në kuadër të Konventës 190 të ILO-s mbi “Dhunën dhe Ngacmimet në Botën e Punës” dhe Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe

Read More »
Latest Activities

March 5, 2021 – GA of KSSH

KSSH – Opposes the requirements for the use of vaccines of Russian, Chinese, Vietnamese, etc. against # Covid19. Business seeks to experiment with workers as

Read More »