Latest Activities

Hotel Tirana International.!

Seminarë kualifikimi i realizuar nga Qendra e Trajnimit dhe Kualifikimit Sindikal e KSSH-së në kuadër të përmbylljes së Projektit të ILO-s “Qasje në drejtësi për

Read More »
Latest Activities

Ke një konflik në punë?

Ndërmjetësimi dhe pajtimi janë mënyrat më të mira për zgjidhjen e konflikteve kolektive dhe individuale të punës.  Drejtohuni tek Zyrat e Ndërmjetësimit dhe Pajtimit Këto

Read More »
Latest Activities

8-9 Qershor 2023, Bruksel Making Skills Count

Në kuadër të #VititEuropianTeAftesive në Bruksel po zhvillohet Konferenca “Ti bësh Aftësitë të Vlefshme”, organizuar nga Komisioni Europian, ku Zëvendës Presidentja e KSSH-së, Znj. Anisa Subashi është

Read More »