Znj. Anisa Subashi, Zv. Presidente e KSSH-së dhe Znj. Suzana Lulaj Sekretarja e Përgjithshme e Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit

Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale të Shqipërisë FSPTKSHASH, shoqëruar dhe nga Koordinatori i KSSH-së për Qarkun Shkodër, Z. Vate Demaj, zhvilluan në Shkodër takim në një nga fasoneritë ku Federata ka kontratë kolektive për të diskutuar mbi çështje të përbashkëta që I përkasin këtij sektori, duke i dhënë rëndësi problematikave që hasin në këto kohë si […]

Me dt 15 .09 2023 u zhvillua nje takim pune ne portin e Shengjinit

Ne kete takim pune mori pjese sekretari i pergjithshem i Federates se Transportit e Telekomunikacionit prane KSSH Z.Tonin Gjinaj ,kryetari i rinise Z. Ervis Noka ,Kordinatori i Qarkut Lezhe Pjeter Gjinkola ,Gen Pergjini, Kryetari i Sindikates se Portit. Ne kete takim u pritem nga Drejtori i Portit Z. Sander Marashi dhe perfaqesues te grupit te […]

Eshtë shqetësimi i lidershipit të KSSH-së në takime me aktivistë , pensionistë dhe të rinjë.!

Puna të qëndrueshme dhe cilësore; paga më të larta; zvogëlimi i orarit të punës; Garantimi i sigurisë e shëndetit në vendet e punës, zero aksidenteve dhe vdekjeve në punë; politikat industriale për të ringjallur industrinë dhe prodhimin e rritur efektivitetin e punës ; burime financiare më të mëdha për shëndetësinë, arsimin, administratën publike; tatime progresive […]

ILO në kuadër të mbylljes së projektit të ILO-s në 🇦🇱 Shqipëri

ILO në kuadër të mbylljes së projektit të ILO-s në Shqipëri “Përmirësimi i qasjes në drejtësi për mosmarrëveshjet e punës përmes ndërmjetësimit dhe pajtimit ”, zhvilloi një konferencë me të gjithë partnerët pjesë të këtij projekti. KSSH, si anëtare e bordit të projektit, partnere projekti ku 10 nga ndërrmarrjet ku është zbatuar projekti ishin me Kontrata […]

Takim i drejtuesve të KSSH-së për rifillimin e punës pas pushimeve verore, në të cilin u diskutua për prioritetet e punës që KSSH ka ndërmarrë deri në fund të këtij viti

konsolidimi organizativ i të gjithë strukturave vendore; rakordin i punës për fushatën e ndërmarrë nga KSSH për reformimin tërësor të Sistemit të Pagave, rritjes së pensioneve dhe shpalljes së minimumit jetik;  Nënshkrimin e Kontratave Kolektive, përfshirjen në to kapituj specifik që lidhen me Konventën 190 të ILO-s dhe zgjidhjen miqësore të mosmarrëveshjeve kolektive të punës; […]

Seminar kualifikimi i realizuar nga Qendra e Trajnimit dhe Studimeve Sindikale të Shqipërisë në Fier

QTSSSH – KSSH në kuadër të përmbylljes së Projektit të ILO-s “Qasje në drejtësi për mosmarrëveshjet në punë përmes ndërmjetësimit dhe pajtimit”, me pjesëmarrjen e të drejtueseve Kombëtar dhe Rajonal të Federatave Sindikale nga Fieri, Vlora, Lushnje, Berat, Mallakastër, etj. Ky takim u zhvillua në Prefekturën e Fierit, ku vetë Prefekti i Fierit ishte i […]

Seminar kualifikimi i realizuar nga Qendra e Trajnimit dhe Studimeve Sindikale të Shqipërisë në Lezhë

QTSSSH – KSSH në kuadër të përmbylljes së Projektit të ILO-s “Qasje në drejtësi për mosmarrëveshjet në punë përmes ndërmjetësimit dhe pajtimit”, me pjesëmarrjen e të gjithë drejtueseve rajonale të Federatave Sindikale nga Lezha, Shkodra, Mirdita, Laçi, Kuksi, etj. Tematika që u zhvillua u përqëndrua kryesisht në Konfliktet që lindin në procesin e negocimit dhe […]

KSSH kërkon Qeverisë fillimin e konsultimit publik me Sindikatat dhe grupet e tjera të interesit

Diskutimin rreth projektbuxhetit të shtetit për vitin buxhetor 2024 ! Mbështetur në ligjeslacionin në fuqi si dhe në parashikimet e strategjisë afatmesme buxhetore 2024 -2026, KSSH kërkon Qeverisë të vijojë me rritjen e pagave në vitin 2024 , kryesisht në sektorët publikë prioritarë si shëndetësia, arsimi, administrata publike ,siguria, mbrojtja etj. Duke synuar një pagë […]