12 Korrik 2021 – Takimi rajonal i nivelit të lartë mbi lancimin e Revistës Ndërkombëtare të Kërkimit të Punës me temë: COVID-19 dhe Rimëkëmbja: “Roli i Sindikatave në Ndërtimin e një ecje përpara të mirë”.

Po zhvillohet takimi rajonal i nivelit të lartë mbi lancimin e Revistës Ndërkombëtare të Kërkimit të Punës me temë: COVID-19 dhe Rimëkëmbja: “Roli i Sindikatave në Ndërtimin e një ecje përpara të mirë”. Nga KSSH , takimi po ndicet nga Z.Kol Nikollaj ,President i KSSH-se , dhe Znj.Anisa Subashi , Zv.Presidente e KSSH-se. Ky takim […]

9 Korrik 2021 Konferenca e Palëve të Interesit BE-Ballkan Perëndimor për Punësimin dhe Çështjet Sociale.

9 Korrik 2021.E organizuar nga Komisioni Europian , zhvilloi punimet on-line Konferenca e Palëve të Interesit BE-Ballkan Perëndimor për Punësimin dhe Çështjet Sociale. Kjo konference i zhvilloj punimet ne vijimsi te Takimit te Dytë Ministror të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor për Punësimin dhe Çështjet Sociale, që u mbajt keto dite në Slloveni, vend i […]

9 Korrik 2021, Projekti i ILO-s dhe UNCHR “Lehtësimi i mundësive për punësim të refugjatëve dhe azilkërkuesve”

9 Korrik 2021, Tiranë Në kuadër të Projektit të ILO-s  dhe UNCHR “Lehtësimi i mundësive për punësim të refugjatëve dhe azilkërkuesve” u zhvillua takimi me partnerët e këtij projekti me qëllim:  Prezantimi i raportit “Rrugët e integrimit në tregun e punës për migrantët humanitarë në Shqipëri – Situata aktuale dhe vijimësia” dhe dakordësimi për sa […]

7 korrik 2021- Dita e Ndërmjetësimit.

7 korrik-Dita  e Ndërmjetësimit. ILO MFEAKP Sweden Në Ditën  të Ndërmjetësimit, përfunduam me sukses dy trajnimet tre ditore të:  Rrjetit Shtetëror të Ndërmjetësve, dhe  Zyrave Rajonale trepalëshe të Pajtimit. Me ekspertët e Qendrës Ndërkombëtare të Trajnimeve të ILO në Torino, me Zj. Cristina Mihes, specialiste e larte e ILO Budapest dhe Prof. Mariana Semini. Projekti […]

7 Korrik 2021, Tiranë Projekti i Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe Platforma e Punësimit dhe Çështjeve Sociale 2 (ESAP 2)

7 Korrik 2021, Tiranë Projekti i Organizatës Ndërkombëtare të Punës  (ILO) dhe Platforma e Punësimit dhe Çështjeve Sociale 2 (ESAP 2) e financuar nga Bashkimi Evropian organizuan workshopin rajonal mbi “Situatën e Bisedimeve Kolektive në Ballkanin Perëndimor: Shtytja për Ndryshim”, duke mbledhur së bashku institucionet trepalëshe dhe partnerët socialë në të gjithë rajonin: Shqipëri, Bosnjë […]

5 korrik  Takim teknik trepalësh mbi indikatorët e performancës së forumeve kombëtare të dialogut social.

 Takim teknik trepalësh mbi indikatorët e performancës së forumeve kombëtare të dialogut social.  Me përfaqësues trepalësh të Këshillit Kombëtar të Punës (KKP)  në Shqipëri dhe Këshillit Ekonomik Social (KES)  në Kosovë. Projekti Rajonal “Employnent & Social Affairs Platform-II” nën drejtimin teknik të Zj. Ada Huibregtse, ILO CTA. Hotel Plaza, 5 korrik 2021