KONFEDERATA E SINDIKATAVE TË SHQIPËRISË
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH) është organizata më e madhe sindikale në Shqipëri. KSSH tashmë funksionon si një përkujdesje e madhe familjare dhe sociale, e cila po mbush jetën dy dekadash, qoftë ajo e shpejtë dhe shumë e fuqishme.
Na Kontaktoni
KONFEDERATA E SINDIKATAVE TË SHQIPËRISË
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH) është organizata më e madhe sindikale në Shqipëri. KSSH tashmë funksionon si një përkujdesje e madhe familjare dhe sociale, e cila po mbush jetën dy dekadash, qoftë ajo e shpejtë dhe shumë e fuqishme.
Na Kontaktoni
KONFEDERATA E SINDIKATAVE TË SHQIPËRISË
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH) është organizata më e madhe sindikale në Shqipëri. KSSH tashmë funksionon si një përkujdesje e madhe familjare dhe sociale, e cila po mbush jetën dy dekadash, qoftë ajo e shpejtë dhe shumë e fuqishme.
Na Kontaktoni
Previous
Next
Federata e Sindikatave te Punonjësve te Arsimit Edukimit dhe Shkencës te Shqipërisë (Anëtare e KSSH)
Federata e Sindikatave te Punonjësve te Shëndetësisë se Shqipërisë (Anëtare e KSSH)
Federata e Sindikatave te Punonjësve te Ndërtimit, Zhvillimit Urban, Administratës Publike dhe Shërbimeve Policore te Shqipërisë (Anëtare e KSSH)
Federata e Sindikatave te Punonjësve te Ndërtimit, Zhvillimit Urban, Administratës Publike dhe Shërbimeve Policore te Shqipërisë (Anëtare e KSSH)
Federata e Sindikatave te Punonjësve te Ndërtimit, Zhvillimit Urban, Administratës Publike dhe Shërbimeve Policore te Shqipërisë (Anëtare e KSSH)
Federata e Sindikatave te Punonjësve te Transportit dhe Telekomunikacionit te Shqipërisë (Anëtare e KSSH)
Federata e Sindikatave te Punonjësve te Industrisë se Lehte, Artizanale dhe Agro përpunuese (Anëtare e KSSH)
Federata e Sindikatave te Punonjësve te Bujqësisë, Blegtorisë, Pylltarisë dhe Peshkimit te Shqipërisë (Anëtare e KSSH)

Federata e Sindikatave te Punonjësve te Transportit dhe Telekomunikacionit te Shqipërisë (Anëtare e KSSH)

Skuadra Jone

KSSH, perfaqeson dhe mbron interesat shoqerore, ekonomike dhe sociale te punonjesve ne menyre individuale apo kolektive, me qellim arritjen e standardeve optimale te punes, mireqenies sociale dhe me gjere, ne cdo sfere te jeteses.

Behu pjesa e jona. Vetem ne 2 minuta

Arritje dhe statistika

The 2022 edition of the Death on the Job: The Toll of Neglect report shows how too many workers remain at serious risk of workplace injury, illness and death

340

The number of workers who died each day due to hazardous working conditions

120,000

The estimated number of workers whow died from occupational diseases.

705

The number of worker deaths caused by workplace violence in 2022, the fourth-leading cause of death on the job.

4,764

The number of workers who died on the job in the United States in 2020.

Aktivitete Te Fundit

Informohu ne lidhje me aktivitetet e fundit te organizuara nga KSSH

NJOFTIMET KSSH