Latest Activities

Ke një konflik në punë?

Ndërmjetësimi dhe pajtimi janë mënyrat më të mira për zgjidhjen e konflikteve kolektive dhe individuale të punës.  Drejtohuni tek Zyrat e Ndërmjetësimit dhe Pajtimit Këto

Read More »
Latest Activities

March 5, 2021 – GA of KSSH

KSSH – Opposes the requirements for the use of vaccines of Russian, Chinese, Vietnamese, etc. against # Covid19. Business seeks to experiment with workers as

Read More »
Latest Activities

February 16, 2021 – NLC Meeting

The National Labor Council convenes. In the last days of his mandate, the NLC convenes on-line, which examines some peripheral and formal issues, despite the

Read More »