Pranë Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë funksionon Rrjeti i Mbrojtjes Ligjore. Ky rrjet përbëhet nga Juristi i KSSH dhe përfaqësues të KSSH në qarqe e rrethe.

Mrs. Albana Llapi