Pranë Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë funksionon Rrjeti i Ekspertëve Ekonomik.

Mr. Kujtim Myrtaj