PRESIDENT I KSSH

Z. Kol Nikollaj

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Mob: +355 68 20 47 583

Email: [email protected]

KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE

DEPARTAMENTI I MARRËDHENIEVE ME PUBLIKUN

Z. Ardjan Kola

Tel/Fax: +355 675777485

Email: [email protected]

QENDRA E TRAINIMIT DHE STUDIMEVE SINDIKALE TË SHQIPËRISË – QTSSSH

Znj. Anisa Subashi

Drejtore

Tel/Fax: +355 42477285

Mob: +355 692157885

Email: [email protected]; [email protected]

KORDINATORET E RRJETEVE NE KSSH:

Kordinatore e Rrjetit të Grave:

Znj. Besiana Mile, Tel. 00355 699439105, email, [email protected]

Kordinator i Rrjetit të Rinjve:

Z. Ardit Vranici, Tel. 00355 685919120, email, [email protected]

Kordinator i Rrjetit të Pensionisteve:

Z. Ferit Duka, Tel. 00355 672618318, email,  [email protected]