Mirësevini në pyetësorin e kënaqësisë së pacientit në shërbimin e kujdesit parësor.