Dokumenta të kongresit të 6

  1. Rezoluta e Kongresit të 6-të për barazinë gjonore        Shkarko
  2. Rezoluta e Kongresit të 6-të për “Sigurinë Shëndetin në Punë     Shkarko
  3. Rezoluta e Kongresit të 6-të për pagën minimale      Shkarko
  4. Rezoluta e Kongresit të 6-të për Integrimin në BE     Shkarko
  5. Rezoluta e Kongresit të 6-të të KSSH-së              Shkarko

Foto nga Aktiviteti
Video nga Aktiviteti