[dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”PRESIDENT I KSSH”]

Z. Kol Nikollaj

Tel/Fax: +355 42 47 7284

Mob: +355 68 20 47 583

Email: [email protected]

[/dt_sc_contact_info][dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE”]

ADRESA

Rr. “Shaban Bardhoshi”, Njësia Bashkiake Nr. 6, Tirana, Albania.  Tel/Fax: +355 42477285, Mob: +355 682047583, Email: [email protected][/dt_sc_contact_info]

[dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”ZËVENDES PRESIDENTE E KSSH”]

Znj. Anisa Subashi

Mob: +355 69 21 57 885

Email: [email protected]

[/dt_sc_contact_info]

[dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”DEPARTMENT OF ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES”]

Z. Nikoll Doci

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Email: [email protected]

[/dt_sc_contact_info]

[dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”DEPARTAMENTI I MARRËDHENIEVE ME JASHTË”]

Znj. Anisa Subashi

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Mob: +355 69 21 57 885

Email: [email protected]; [email protected]

[/dt_sc_contact_info]

[dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”DEPARTAMENTI I MARRËDHENIEVE ME PUBLIKUN”]

Z. Ardjan Kola

Tel/Fax: +355 675777485

Email: [email protected]

[/dt_sc_contact_info]

[dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”DEPARTAMENTI EKONOMIK & PRONA”]

Znj. Aida Llazani

Tel/Fax: +355 42477285

Mob: +355 694013815

Email: [email protected]; [email protected]

[/dt_sc_contact_info]

[dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”DEPARTAMENTI JURIDIK”]

Znj. Albana Llapi

Tel/Fax: +355 42477285

Email: [email protected]

[/dt_sc_contact_info]

[dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”QENDRA E TRAINIMIT DHE STUDIMEVE SINDIKALE TË SHQIPËRISË – QTSSSH”]

Znj. Anisa Subashi

Drejtore

Tel/Fax: +355 42477284

Mob: +355 692157885

Email: [email protected]; [email protected]

[/dt_sc_contact_info]

[dt_sc_contact_info type=”type7″ title=”NETWORK COORDINATORS – KSSH”]NETWORK COORDINATORS IN KSSH

Women Network Coordinator:

Mrs. Besiana Mile, Tel. 00355 699439105, email, [email protected]

 

Youth Network Coordinator:

Mr. Ardit Vranici, Tel. 00355 685919120, email, [email protected]

 

Pensioners Network Coordinator:

Mr. Ferit Duka, Tel. 00355 672618318, email,  [email protected][/dt_sc_contact_info]