Latest Activities

January 7, 2021 – Shkodra

In the premises of the Fason Company “Silvana-Sh”, in Shkodra, a working meeting was held between Mrs. Silvana Shtjefni, Administrator of this company and Mr.

Read More »
Njoftime

7 Janar 2021 – Shkoder

Në ambjentet e Kompanisë së Fasonerisë “Silvana-Sh”, në Shkodër, u zhvillua një takim pune ndërmjet Znj. Silvana Shtjefni, Administratore e kësaj kompanie dhe Z. Kol

Read More »