Statuti i KSSH

Emri i organizatës sindikale është: Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH).

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, (KSSH), është krijuar dhe funksionon si bashkim vullnetar i Federatave Sindikale të profesioneve ose degëve të ekonomisë.

KSSH-ja, është e njohur si Person Juridik me Urdhër  të Ministrit të Drejtësisë, nr.6/1, datë 3.09.1991.

Mbledhja themeluese e saj është zhvilluar më 5 Qershor 1991.

KSSH-ja, ndodhet me seli  në adresën: Sheshi Garibaldi, Nr 3, Pallati Tekstilisti, Kombinat, Tiranë, Albania

17.02.2012

Seminar i projektit të Zyrave Ligjore të KSSH-së

Foto nga seminari i projektit të Zyrave Ligjore të KSSH-së[more]


16.02.2012

Promovimi i projektit të Zyrave Ligjore të KSSH-së

Foto nga promovimi i projektit të Zyrave Ligjore të KSSH-së[more]


Newsitem 9 till 10 out of 11 newsitems.

Search

Kerko per:
Advanced search

Newsletter

Enter your email address: