Organizimi

KSSH perbehet nga 12 Federata Sindikale:

 1. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit, Edukimit dhe Shkencës.
 2. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Shqipërisë.
 3. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shërbimit Civil dhe të Administratës Shtetërore.
 4. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Shqipërisë.
 5. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit.
 6. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit, Drurit dhe Infrastrukturës publike.
 7. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale.
 8. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Ushqimit, Pylltarisë dhe Ambjentit.
 9. Federata e Sindikatave të Shërbimit Policor.
 10. Federata e Sindikatave të Pensionistëve dhe të Papunëve
 11. Federata e Sindikatave të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare e Turizmit.
 12. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shtypit, Medias, Kulturës dhe Sportit

Search

Kerko per:
Advanced search

Newsletter

Enter your email address: