PRESIDENT I KSSH

Z. Kol Nikollaj

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Mob: +355 68 20 47 583

Email: kssh@kssh.org

KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE

ADRESA

Rr. “Shaban Bardhoshi”, Njësia Bashkiake Nr. 6, Tirana, Albania.  Tel/Fax: +355 42477285, Mob: +355 682047583, Email: kssh@kssh.org

ZËVENDES PRESIDENTE E KSSH

Znj. Anisa Subashi

Mob: +355 69 21 57 885

Email: kssh@kssh.org

DEPARTAMENTI I ORGANIZIMIT DHE EDUKIMIT

Z. Nikoll Doci

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Email: kssh@kssh.org

DEPARTAMENTI I MARRËDHENIEVE ME JASHTË

Znj. Anisa Subashi

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Mob: +355 69 21 57 885

Email: qtsssh@kssh.org; kssh@icc-al.org

DEPARTAMENTI I MARRËDHENIEVE ME PUBLIKUN

Z. Ardjan Kola

Tel/Fax: +355 675777485

Email: info@kssh.org

DEPARTAMENTI EKONOMIK & PRONA

Znj. Aida Llazani

Tel/Fax: +355 42477285

Mob: +355 694013815

Email: finance@kssh.org; prona@kssh.org

DEPARTAMENTI JURIDIK

Znj. Albana Llapi

Tel/Fax: +355 42477285

Email: kssh@kssh.org

QENDRA E TRAINIMIT DHE STUDIMEVE SINDIKALE TË SHQIPËRISË - QTSSSH

Znj. Anisa Subashi

Drejtore

Tel/Fax: +355 42477285

Mob: +355 692157885

Email: qtsssh@kssh.org; a_subashi@yahoo.com

KORDINATORET E RRJETEVE NE KSSH
Kordinator i Rrjetit të Ekonomisteve:

Mr. Kujtim Myrtaj, Tel. 00355 68227 4068, email, myrtajkujtim@yahoo.com

Kordinatore e Rrjetit të Grave:

Znj. Anisa Subashi, Tel. 00355 69215 7885, email,  a_subashi@yahoo.com

Kordinator i Rrjetit të Rinjve:

Mr. Evis Mhilli, Tel. 00355 697305449, email, evismhilli@yahoo.com

Kordinatore e Rrjetit Juridik:

Znj. Albana Llapi, Tel. 00355 68209 0073, email,  jurist@kssh.org