Qendra e Trajnimit dhe Studimeve Sindikale të Shqipërisë

Të dashur sindikalistë,

Dija është pushtet, është forcë, sa më shumë anëtarë dhe funksionarë të disponojnë dije dhe njohuri, aq më i madh do të bëhet pushteti dhe forca realizuese e sindikatës.

Ky parim ka qënë dhe do mbetet udhërrëfyesi kryesor në punën dhe aktivitetin tonë të përditshëm në Qendrën e Trajnimit dhe Studimeve Sindikale të Shqipërisë (QTSSSH), pasi vetëm nëpërmjet edukimit dhe zgjerimit të njohurive tona mund të arrijmë të rrisim dhe perfeksionojmë kapacitetet tona për të zhvilluar dialog social, dialog civil, për të ndërtuar negocime dhe kontraktime kolektive të suksesshme në shërbim të punonjësve në çdo ndërmarrje e institucion publik apo privat, të promovojmë vlerat demokratike duke përmirësuar kështu cilësinë e jetës tonë dhe familjeve tona. Më shumë...

Search

Kerko per:
Advanced search

Newsletter

Enter your email address: