Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shëndetësisë të Shqipërisë (Anëtare e KSSH)

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shëndetësisë të Shqipërisë (Anëtare e KSSH)

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

·         Organizata Sindikale e Punonjësve në shërbimin spitalor, parësor dhe ambulatory

·         Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit Stomatollogjik

·         Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit Farmaceutik

·         Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit të infrastrukturës shëndetësore (urgjenca, lavanteri, guzhina, Administrata, etj)

 

Sekretari i Përgjithshëm:

Z. Petrit Frangu

Mobile: 00355 692147965

Email: kssh@kssh.org

shendetesi@kssh.org

Search

Kerko per:
Advanced search

Newsletter

Enter your email address: