Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit Edukimit dhe Shkencës të Shqipërisë (Anëtare e KSSH)

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit Edukimit dhe Shkencës të Shqipërisë (Anëtare e KSSH)

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

·         Organizata Sindikale e Arsimit të Përgjithshëm Parauniversitar

·         Organizata Sindikale e Arsimit dhe Formimit Profesional

·         Organizata Sindikale e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor

 

Sekretar i Përgjithshëm

Z. Hajrush Çollaku

Mobile: +355 69 31 90 509

Email: kssh@kssh.org

organizim@kssh.org

Search

Kerko per:
Advanced search

Newsletter

Enter your email address: