PRESIDENT I KSSH

Z. Kol Nikollaj

Tel/Fax: +355 42 47 7284

Mob: +355 68 20 47 583

Email: kssh@kssh.org

KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE

ADRESA

Rr. “Shaban Bardhoshi”, Njësia Bashkiake Nr. 6, Tirana, Albania.  Tel/Fax: +355 42477285, Mob: +355 682047583, Email: kssh@kssh.org

ZËVENDES PRESIDENTE E KSSH

Znj. Anisa Subashi

Mob: +355 69 21 57 885

Email: kssh@kssh.org

DEPARTMENT OF ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES

Z. Nikoll Doci

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Email: researcher@kssh.org

DEPARTAMENTI I MARRËDHENIEVE ME JASHTË

Znj. Anisa Subashi

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Mob: +355 69 21 57 885

Email: qtsssh@kssh.org; kssh@icc-al.org

DEPARTAMENTI I MARRËDHENIEVE ME PUBLIKUN

Z. Ardjan Kola

Tel/Fax: +355 675777485

Email: info@kssh.org

DEPARTAMENTI EKONOMIK & PRONA

Znj. Aida Llazani

Tel/Fax: +355 42477285

Mob: +355 694013815

Email: finance@kssh.org; prona@kssh.org

DEPARTAMENTI JURIDIK

Znj. Albana Llapi

Tel/Fax: +355 42477285

Email: kssh@kssh.org

QENDRA E TRAINIMIT DHE STUDIMEVE SINDIKALE TË SHQIPËRISË - QTSSSH

Znj. Anisa Subashi

Drejtore

Tel/Fax: +355 42477284

Mob: +355 692157885

Email: qtsssh@kssh.org; a_subashi@yahoo.com

NETWORK COORDINATORS - KSSH
NETWORK COORDINATORS IN KSSH

Women Network Coordinator:

Mrs. Besiana Mile, Tel. 00355 699439105, email, kssh@kssh.org

 

Youth Network Coordinator:

Mr. Ardit Vranici, Tel. 00355 685919120, email, kssh@kssh.org

 

Pensioners Network Coordinator:

Mr. Ferit Duka, Tel. 00355 672618318, email,  kssh@kssh.org