Zhvillohet Kongresi i IV i Konfederates se Sindikatave te Shqiperise >
< Zhvillohet Mbledhja e Asamblesë së Përgjithëshme të KSSH. 17 Korrik 2010
29.11.2010 16:30 Age: 8 yrs

Zhvillohet Mbledhja e Asamblesë së Përgjithëshme të KSSH 29 Nentor 2010.


Zhvillohet Mbledhja e Asamblesë së Përgjithëshme të KSSH   Me datën 29 nëntor 2010 në Shtepine e Pushimit te Punetoreve, Durres, u mblodh Asamblea e Përgjithëshme e KSSH   Mbledhja analizoi veprimtarinë e KSSH per periudhen 9-mujore (Janar – Dhjetor) 2010. Analizoi situatën ne zbatim te detyrave qe rrjedhin nga Kongresi i IV i KSSH, zhvilluar ne muajin Nentor 2009. Analizoi gjendjen financiare të KSSH, dhe prioritet për të ardhmen në interes të levizjes sindikale shqiptare.   Në këtë mbledhje u morën disa vendime të rendësishme lidhur me veprimtarite e KSSH per te ardhmen:   1.    U vendos që të hartohet Deklarata në emer të KSSH lidhur me gjendjen e rëndë social ekonoimike që po kalon vendi, rritjen e çmimeve, papunësinë, varfërinë, etj.   2.    U vendos që KSSH të fillojë menjëherë protestat, në të gjithë vendin, sipas një kalendari të caktuar, për të kerkuar përmirësimin e situtës së veshtirë social ekonomike të punonjësve dhe shtresave në nevojë, dhe marrjen e masave perkatese nga Qeveria.   3.    U miratua plani i buxhetit të KSSH për vitin 2011.   4.    U bënë zëvendësimet e duhura në Komisionet që funksionojnë pranë KSSH, konform Statutit të KSSH.   Në këtë Mbledhje merrnin pjesë përfaqësues Gjerman dhe Shqiptar nga Fondacioni “Friedrich Ebert”. Ne fund te Mbledhjes per gjithe pjesemarresit, per nder te festave Kombetare te 28-29 Nentorit u shtrua nje darke festive.  
Newsitem 1 till 2 out of 12 newsitems.
First page < Previous 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 Next > Last page

Search

Kerko per:
Advanced search

Newsletter

Enter your email address: